Vallások, egyházak, szekták a messzi-messzi galaxisban (a jedi és sith ortodoxián túl)

A Star Wars kánonjában – és a Legendákban is – számos érdekes vallási irányzatot találunk. Ezek többnyire az Erőt tisztelik, csak éppen másképp, mint a jedik vagy a sith-ek, sőt esetleg éppen ezekből a rendekből váltak ki, amolyan szektaként. A gyűjtés nem teljeskörű, csupán tíz érdekes, az Erő valamely oldalát tisztelő vallási csoportot mutatunk be.


1.) A Whillek Őrzői és a Whillek Tanítványai

Ezt a két vallási csoportot a Zsivány Egyes vezette be és tette fontossá. A whillek George Lucas magyarázata szerint lényegében az Erő akaratát jelentik, velük kommunikálnak a midikloriánok. A Jedha szent holdján található Kiber Templomot is whilleknek szentelték, így a Whillek Őrzői és a Whillek Tanítványai irányzatok is ehhez a szent helyhez köthetők.

A Whillek Őrzői egy nagyon régi erőhívő szerzetesrend, alapítása az idők homályába vész. [su_highlight background=”#000000″ color=”#fff10d”]Az Őrzők nem hangsúlyozzák ki az Erő két oldala közötti különbséget,[/su_highlight] illetve hisznek abban, hogy senki nem sajátíthatja ki az Erő megértését. Az Őrzők voltak a Kiber Templom és az azt felkereső zarándokok védelmezői, jellegzetes fegyverük a fényíj volt. Legismertebb tagjaik Chirrut Îmwe és Baze Malbus.

Chirrut imwe gif 8 » GIF Images Download

A Whillek Tanítványai kevésbé militáns irányzat, ők az Erő hallgatását és megértését tűzték ki célul. Ez a Jedha legősibb vallása, mely szintén a Kiber Templomhoz kötődik. Tagjai általában vörös köpenyt hordanak.

2.) Az Erő Egyháza

Az Erő Egyháza, miképpen az a nevéből is kitűnik, egy erőhívő vallás. Az egyház nem erőérzékenyekből állt, de tagjai hittek a jedik eszméiben. Az egyházat tiltotta a Birodalom, de illegalitásban is működött, hittek abban, hogy egy nap visszatér a jedik fénye a galaxisba. A vallás tagjaitól nem állt távol a kényelem és a technológia mellőzése, s inkább az aszketikus élet és a természetközeliség keresése mellett döntöttek. Szintén fontos eleme volt vallásgyakorlatuknak a zarándoklat, méghozzá a galaxisban csellengő szent tárgyak (pl. kiberkristályok) hazajuttatása oda, ahová tartoznak.

Az Erő Egyházának legismertebb tagja Lor San Tekka, aki Luke Skywalkert is segítette a jedik múltjának kutatásában.

3.) A Dai Bendu szerzetesek

Ahogy a whill, úgy a bendu kifejezés is George Lucashoz megy vissza, az eredeti forgatókönyvben még Jedi-Bendu néven nevezte a jedi lovagokat. A bendu vallás a Legendákban is megjelent,

szimbólumuk az Erőben egyesített galaxist ábrázolta, mely később a Köztársaság jelképévé is vált.

A Bendu vagy Dai Bendu szerzetesek a kánonban is egy ősi szerzetesrend tagjai voltak. A Jedi Rend elődjéről van szó, s a kánon a Köztársaság „címerének” Dai Bendu eredetét is átvette. A Dai Bendu szerzetesek tehát meghatározó szerepet töltöttek be a Köztársaság eszmei megalapozóiként, később a galaktikus naptárban a hét utolsó napját is bendunapnak nevezték. A Dai Bendu szerzetesek egyik fontos monostora a Kijimi bolygón volt, Kijimiváros ugyanis régen vallási központnak számított. E szerzetesek nem összekeverendők a Lázadók Bendujával, aki az az Erő Sötét és Világos oldala közötti entitásként határozta meg magát.

File:Galactic Republic.svg - Wikimedia Commons
A Köztársaság Dai Bendu rendtől vett szimbóluma az Erő fénye vezette egységes galaxisról

4.) Az Üdvözítő Kegy Testvérisége

A Testvériséget a Zsivány Egyes filmben láthattuk. Egy lorrdi erőhívő vallási csoportosulás, melynek tagjai teljes némasági fogadalmat tettek. Ez a némaság ugyanis nemcsak a beszéd mellőzését jelentette, hanem a mindenüket elfedő bő vörös köpennyel elejét vették a testbeszédnek is. Sőt, a testszagukat is elfedték tömjénnel és füstölővel. A főpapjuk a nevétől is megfosztotta magát, követői csupán egy furcsa, síró-jajgató hanggal utalnak rá. A hitvilágukról azonban keveset tudunk, mindenesetre vallásgyakorlatuk fontos részét képezték a zarándoklatok, olyan helyekre látogattak el, mint a Jedha, vagy a Kijimi.

5.) A Szürke Paladinok és az Altisi Jedik

A Jedi Rend hosszú történelme során számos szektát „kitermelt”. Ezek leghíresebbje maga a sith, de mind a Legendákban, mind a kánonban ismerünk egyéb, jedi-eredetű szektákat is. Először két legendákbéli irányzatot mutatnék be.

Az egyik a Teepo Paladinok, és az abból kiváló Szürke Paladinok, ezen irányzatok szolgáltak cikk inspirációjaként is. [su_highlight background=”#000000″ color=”#fff10d”]A paladinok lényegében olyan jedik voltak, akik militánsabb elveket vallva a fénykardot sugárvetőkre cserélték,[/su_highlight] a Szürke Paladinok ráadásul úgy vélték, hogy a jedik túlságosan függenek az erőképességektől, a természetes képességeket és készségeket is háttérbe szorítva. Éppen ezért inkább utóbbiakra helyezték a hangsúlyt, amihez a nem erőérzékenyek által is használt sugárvetők jobb eszközöknek számítottak. Az irányzat és legismertebb követője, Laranth Tarak a Coruscanti éjszakák sorozatban bukkan fel.

A másik jedi szekta Djinn Altis mester nevéhez fűződik. Ez a szekta is karakteresen eltér a jedik hagyományos tanításaitól, leginkább abban, hogy

Altis és tanítványai nem tiltották, hanem szorgalmazták a jedik érzelmi kapcsolatait.

Altis szerint ugyanis nem az olyan érzelmek, mint a szeretet, barátság vagy a szerelem vezetnek a sötét oldalra, hanem a ragaszkodás. Ragaszkodni azonban nemcsak egy személyhez lehet, hanem egy merev eszmerendszerhez is, ahogy azt a Jedi Rend ortodox szárnya teszi.

[jnews_hero_13 hero_style=”jeg_hero_style_4″ include_post=”6257″]

6.) Az Ordu Aspectu

Az Ordu Aspectu a kánonban a sith-ekhez hasonlóan a Jedi Rendből vált ki. Fő célkitűzésük az örök élet kutatása volt. A halhatatlanságot kereső jedik egyik fontos bázisa Rur Citadellája volt, amely nevét arról a Rur mesterről kapta, aki végül úgy érte el az „öröklétet”, hogy tudatát egy komputerbe töltötte le.

[jnews_hero_13 hero_style=”jeg_hero_style_4″ include_post=”1919″]

7.) A Dowutin Sith-ek és a Winsiti Alazmecek

Mindkét irányzat a Sötét Oldalhoz kötődik és egyetlen faj tagjai alkották azokat. A Dowutin Sith harcosok a Sith Rend egy ősi szektájának számítottak, tagjai dowutin fajú sith-ek voltak, akik egy speciális, harcias hitvilágot követtek. [su_highlight background=”#000000″ color=”#fff10d”]Fő nézetük szerint a fénykard a gyengéknek való, ezért valódi kardokkal, kézifegyverekkel küzdöttek.[/su_highlight] Leghíresebb ereklyéjük Kashyun elátkozott kardja.

A Winsiti Alazmecek ellenben már egy „modern” kultusz, Darth Vadert és az ő hatalmát kutatva telepedtek le a Mustafaron, hogy később, Kylo Ren fénykardja végezzen velük.

[jnews_hero_13 hero_style=”jeg_hero_style_4″ include_post=”3733″]

8.) Az Örök Sith

Ezt a sith kultuszt a Skywalker kora vezette be, mondhatni a semmiből. A kultusz központja az Exegol volt, követői pedig ugyan nem voltak erőérzékenyek, de a sith-ek világnézetét vallották és a Sötét Oldalt követték. [su_highlight background=”#000000″ color=”#fff10d”]A Birodalom bukását követően a kultusz – titokban – szélesebb körökben elterjedt,[/su_highlight] s természetesen az Első Rendben is akadtak híveik. A sith lojalisták beférkőztek különféle nagy ipari vállalatokba is, hogy nyersanyagokkal is segítség az Exegolon folyó flottaépítést. Az Örök Sith tagjai fontos szerepet játszottak Palpatine haldokló klónjának életben tartásában, s a Snoke-hoz hasonló klónozási kísérletekben. A kultisták testüket köpennyel, csuklyával és kesztyűkkel takarták el. Az Örök Sith-nek komoly katonai szárnyai is volt, vörös páncélú sith rohamosztagosaik alakulatait a régmúlt sith nagyurairól nevezték el.

[jnews_hero_13 hero_style=”jeg_hero_style_4″ include_post=”9331″]

9.) Az Üresség Akolitusai

Újabb Sötét Oldalt követő irányzat a kánonból, mely először az Utóhatás trilógiában bukkant fel. E kultusz követői is a sith-eket tartották mintának, de tagjaik szintén nem voltak erőérzékenyek.

Nézetük szerint az élőlények az Erő rabszolgái, akik a hatalom folyójában sodródnak. A sith-ek azonban képesek irányításuk alá venni ezt a folyót.

A kultusz tagjai fontosnak tartották a különféle sith ereklyék (fénykardok, maszkok) gyűjtését, állítólag Darth Vader fegyvere is hozzájuk került. Ugyancsak fontos szerepet tulajdonítottak az álmoknak, látomásoknak, amelyeket állítólag régi sith-ektől kaptak. A jakkui csata előtt az akolitusok galaxisszerte indítottak zavargásokat az Új Köztársaság ellen, vezetőjük Palpatine korábbi tanácsadója és történésze, Yupe Tashu volt.

[jnews_hero_13 hero_style=”jeg_hero_style_4″ include_post=”8801″]

10.) A Sötét Oldal Prófétái és a Sötét Oldal Egyháza

Álljon párhuzamkén itt is két legendákbéli szekta! A Sötét Oldal Prófétái a hírhedt Darth Vader kesztyűje regényben bukkant fel először, majd később több történetben is szerepeltek. A Próféták irányzata egyenesen a Dromund Kaas sith világról származott, [su_highlight background=”#000000″ color=”#fff10d”]egy renegát sith nagyúr, Darth Millennial alapította.[/su_highlight] A Próféták képesek voltak az Erő sötét oldalának használatára, s a jövő változásait kutatták. A Galaktikus Birodalom idején Kadann legfőbb próféta irányította őket.

A Sötét Oldal Egyházát egy korábbi próféta, és a Császár Keze, Cronal (alias Blackhole) és a birodalmi hírszerzés alapította, amolyan hivatalos birodalmi vallásként, s a Sötét Oldal Prófétáinak hamis verziójaként. Cronal egy jelentős sötét oldali erőhasználó volt a Legendákban, a Luke Skywalker és a Mindor árnyai regény körülbelül hasonlóképpen ábrázolta, mint a Skywalker kora Palpatine-t: egy megtört, létfenntartó géptől függő vénség, aki át akarja transzferálni a tudatát egy fiatal jedi testébe.

[jnews_hero_13 hero_style=”jeg_hero_style_4″ include_post=”6363″]